ျမန္မာႏုိင္ငံ လက္လီေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္း ၂၁ ၾကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေ၀း။

ဒီဇင္ဘာလ (၂၆)ရက္ေန႔ ၂၀၁၄ခုႏွစ္
ျမန္မာႏုိင္ငံလက္လီေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္း၏ ၂၁ႀကိမ္ ေျမာက္ လစဥ္ ပုံမွန္ အစည္းအေဝးကုိ ဒီဇင္ဘာလ (၂၆)ရက္ေန႔ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ ၾကာသာပေတးေန႔ ညေန (၂:ဝဝ)နာရီတြင္ UMFCCI စတုတၳထပ္အစည္းအေ၀းခန္းမ တြင္က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ယင္းအစည္းေ၀းပဲြကုိ Thai Retailer Association မွ Dr.Chatchai ႏွင့္ Mr.Sirapat Kettarn (SK), Group Project Manager of IMPACT Company တို႔မွ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ႔ပါသည္။
Read More ...

ျမန္မာႏုိင္ငံ လက္လီေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္း ၂၀ ၾကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေ၀း။

ဒီဇင္ဘာလ (၂၃)ရက္ေန႔ ၂၀၁၄ခုႏွစ္
ျမန္မာႏုိင္ငံလက္လီေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္း၏ ၂၀ ႀကိမ္ေျမာက္ လစဥ္ ပုံမွန္ အစည္းအေဝးကုိ ဒီဇင္ဘာလ (၂၃)ရက္ေန႔ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ အဂၤါေန႔ ေန႔လည္ (၃:ဝဝ)နာရီတြင္ UMFCCI စတုတၳထပ္ အစည္းအေ၀းခန္းမတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ဥကၠ႒ ေဒၚ၀င္း၀င္းတင့္မွ ျမန္မာႏုိင္ငံလက္လီေရာင္းခ်သူမ်ား အသင္း "MRA" အစား "MMRA" သို႕ ေျပာင္းလဲေခၚဆုိႏုိင္ရန္ အတြက္ ျပဳလုပ္ထားခဲ့သည္မ်ားကို ေဆြးေႏြးျခင္း၊
Read More ...

ျမန္မာႏုိင္ငံလက္လီေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္း၏ ၁၉ ႀကိမ္ေျမာက္ လစဥ္ ပုံမွန္ အစည္းအေဝး

စက္တင္ဘာလ (၃၀)ရက္ေန႔ ၂၀၁၄ခုႏွစ္
ျမန္မာႏုိင္ငံလက္လီေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္း၏ ၁၉ ႀကိမ္ေျမာက္ လစဥ္ ပုံမွန္ အစည္းအေဝးကုိ စက္တင္ဘာလ (၃၀)ရက္ေန႔ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ အဂၤါေန႔ ေန႔လည္ (၄:ဝဝ)နာရီတြင္ City Mart Holding Group အစည္းေ၀းခန္းမ တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ယင္းအစည္းအေ၀းတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမူေကာ္မရွင္ မွ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ အမိန္ေၾကာျငာစာအမွတ္ 1/2013 အား
Read More ...

Myanmar Retailers Conference 2014

ၾသဂုတ္လ ၂၆ရက္ေန႔ ၂၀၁၄ခုႏွစ္
ျမန္မာႏိုင္ငံ လက္လီလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ႏွင့္ လက္လီလုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ေနသူမ်ား အက်ဳိးရွိေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံလက္လီေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္းမွ Myanmar Retailers Conference ကုိ ၾသဂုတ္လ ၂၆ရက္ေန႔ ၂၀၁၄ခုႏွစ္တြင္ MCC ခန္းမ၌က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ႔သည္။ အစည္းအေဝးပဲြသုိ႔ လက္လီလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ားအားလုံး ႀကြေရာက္ခ်ီးျမင့္ခဲ့ၾကသည္။ ယင္းအစည္းအေ၀းပဲြတြင္ အာရွေဒသအတြင္းရွိ လက္လီလုပ္ငန္းမ်ား၏
Read More ...

ျမန္မာႏုိင္ငံ လက္လီေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္း ပထမအၾကိမ္အသင္းႏွစ္ပတ္လည္ အစည္းအေ၀း

ၾသဂုတ္လ ၂၆ရက္ေန႔ ၂၀၁၄ခုႏွစ္
ျမန္မာႏုိင္ငံ လက္လီေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္း ပထမအၾကိမ္အသင္းႏွစ္ပတ္လည္ အစည္းအေ၀းကုိ ၾသဂုတ္လ ၂၆ရက္ေန႔ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ ေန႔လည္ ၁နာရီတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ႔သည္။ ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေ၀းသုိ႔႔ အသင္းသူအသင္းသားအားလုံး၊ မႏၱေလး MMRA ဥကၠဌ ႏွင့္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ႔ၾကျပီး ဥကၠဌ ေဒၚဝင္းဝင္းတင့္မွအဖြင့္ႏွုတ္ခြန္းဆက္စကားေျပာၾကားရာတြင္ တက္ေရာက္လာၾကေသာ အသင္းသူအသင္းသားအားလုံး ႏွင္႔ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေ၀းကုိေအာင္ျမင္စြာက်င္းပႏုိင္ရန္
Read More ...

ျမန္မာႏုိင္ငံ လက္လီေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္း ႏွင့္ Trade တုိ႕ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္း အစည္းအေ၀း

ဇူလိုင္လ ၁၀ရက္ေန႔ ၂၀၁၄ခုႏွစ္
MMRA၊ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးႏွင့္ စားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာန၊ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ေစ်းမ်ားဌာန၊ အစားအေသာက္ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာန၊ ေက်ာင္းက်န္းမာေရးဌာန တို႕ႏွင့္ ေဆြးေႏြးျခင္း အစည္းအေ၀းပဲြကုိ ဇူလိုင္လ ၁၀ရက္ေန႔ ၂၀၁၄ခုႏွစ္တြင္ UMFCCI၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲဲ့သည္။ ယင္းအစည္းအေဝးပဲြသု႔ိ ဖိတ္ၾကားထားသူမ်ားတက္ေရာက္ခဲ႔ ျပီး ကူသန္းေရာင္းဝယ္ေရးႏွင့္စားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးဦးဝင္းတင့္မွစားသုံးသူကာကြယ္ေပးေရးဥပေဒ
Read More ...

Next >
Like Us >>
Photos
Contact Us
Room No. (409), La Pyayt Wun Plaza
No. 37, Alan Pya Pagoda St
Dagon Township Yangon.
Tel: 09-31422555, 09-31422777